Stuitklachten en fysiotherapie

Recent hebben Esther en Jane een cursus met betrekking tot Coccygodynie oftewel stuitklachten gevolgd. Zij vertellen u als verwijzer hieronder wat u over Coccygodynie moet weten en wanneer fysiotherapie mogelijk kan helpen. 

Coccygodynie is een aandoening die het leven van patiënten ernstig kan verstoren en snel een centrale sensitisatie kan geven. Bij Coccygodynie bevindt de pijn zich tussen de anus en het sacrum. Drukgevoeligheid is het belangrijkste symptoom. Deze gevoeligheid maakt langer zitten, fietsen of opstaan na zitten pijnlijk. Vooral onderuitgezakt zitten is pijnlijk.

Voor het behandelen van coccygodynie zijn verschillende behandelwijzen. Er zijn inwendige mobilisatie technieken door gespecialiseerde bekkenfysiotherapeuten. Deze worden door patiënten vaak als ingrijpend ervaren. 

Een andere, minder ingrijpende, behandeling voor de patiënt is een uitwendige correctie van de stuit. Dit kan worden uitgevoerd met verschillende methodes. Tijdens onze cursus hebben wij de Veldman Methode ons eigen gemaakt. Hierbij wordt de stuit gefixeerd middels uitwendige palpatie en (indirect) gecorrigeerd via de lumbale wervelkolom. Wij hebben het zelf ervaren als een efficiënte en niet pijnlijke behandeltechniek. Doordat de techniek zo mild is, is deze ook toepasbaar tijdens de zwangerschap en vanaf 1 week postpartum. Posttraumatische stuitpijn is de meest duidelijke indicatie voor verwijzing.

Aanvullend kunnen SI-gewrichten, LWK, houding, ademhaling, Dry Needling en ADL adviezen onderdeel van de therapie zijn. In mindere mate geldt dit ook voor de bekkenbodem. Bij verdenking van bekkenbodemproblematiek wordt er verwezen naar, dan wel samengewerkt met een bekkenfysiotherapeut.

Voor al uw vragen met betrekking tot stuitklachten het verzoek contact op te nemen met Jane Brugghe of Esther Wijnands-Willems: jane@vitaforum.nl / esther@vitaforum.nl