Post COVID-19/Corona Virus

Zowel mensen die thuis als in het ziekenhuis COVID-19 hebben doorgemaakt kunnen hiervan (langdurig) klachten ondervinden. Denk hierbij aan klachten zoals: kortademigheid, vermoeidheid, verminderde conditie, spierkracht, concentratie en geheugen. Met name na opname op de Intensive Care kunnen de gevolgen groter zijn.

Oorzaken en symptomen

Het nieuwe coronavirus veroorzaakt de ziekte COVID-19. De klachten lijken in het begin vaak op een verkoudheid of een griep.

Symptomen van COVID-19 zijn:

  • Koorts
  • Luchtwegklachten, zoals hoesten
  • Verkoudheid
  • Niezen
  • Kortademigheid

Hoe kunnen wij u helpen?

Onze fysiotherapeuten hebben zich bijgeschoold en zijn nu gecertificeerd “coronatherapeut”. 

Met deze specialisatie hebben zij de kennis in huis om mensen te kunnen
begeleiden die herstellende zijn van COVID-19. De fysiotherapeutische behandeling zal gericht zijn op het verbeteren van conditie en kracht. Daarnaast is er aandacht voor de longfunctie middels ademhalingsoefeningen. Ook zal er aandacht zijn voor het mentaal functioneren.

De fysiotherapeuten onderhouden nauw contact met huisarts en verwijzers en hebben daarnaast een multidisciplinair netwerk waarmee zij samenwerking zoeken indien nodig. Dit netwerk bestaat uit: ergotherapeuten, diëtisten, praktijkondersteuners, logopedisten en
psychologen. Tevens zijn zij aangesloten bij het Chronisch Zorgnet en het regionale LongNet.