Duizeligheid

Binnen Vitaforum kunt u terecht voor specifieke fysio- en/of manueeltherapie in verband met duizeligheidsklachten.

Hier vindt u informatie over duizeligheid en de behandelmogelijkheden binnen onze praktijk.

Wat is duizeligheid?

Duizeligheid is een breed begrip waar een ieder wel eens in lichte dan wel hevige mate mee te maken heeft gehad. De één ervaart een licht gevoel in het hoofd, de ander ervaart duizeligheid als een dronken gevoel of het gevoel wat men heeft in een draaimolen. Ook kan men moeite ervaren met balans en evenwicht.

De hersenen verwerken voortdurend informatie over de positie van het lichaam in de ruimte. Stoornissen in o.a. het evenwichtsorgaan, de ogen of nek kunnen leiden tot duizeligheidsklachten. Ook stress en spanning kunnen een potentiele bron zijn voor het zich voordoen van duizeligheidsklachten.

Duizeligheid is een onderschat probleem

Duizeligheid is niet onschuldig. Het leidt tot een verlies in kwaliteit van leven, leidt niet zelden tot werkverzuim en tot angst. Daarbij is er een verhoogd valrisico, met alle gevolgen van dien. Duizeligheid komt tweemaal vaker voor bij vrouwen en neemt toe bij de ouder wordende mens.

Behandelbare vormen van duizeligheid

  • BPPD; goedaardige draaiduizeligheid
  • Duizeligheid als gevolg van neuritis vestibularis; een ontsteking van het evenwichtsorgaan
  • Nekklachten
  • Hyperventilatie; hyperventilatie kan duizeligheid klachten veroorzaken, echter duizeligheid kan ook tot hyperventilatie leiden.

Onderzoek en behandeling van duizeligheid

De behandeling van duizeligheid is afhankelijk van de onderliggende aandoening.

De fysiotherapeut zal middels een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek een behandelplan afstemmen op uw specifieke klachten.

!! Let wel: na het lichamelijke onderzoek kunt u als reactie duizelig (en wellicht beroerd) zijn, daarom is het raadzaam u naar de praktijk te laten wegbrengen en ophalen.

Aanvullende informatie over duizeliigheid

BPPD wordt veroorzaakt door loszittende kristallen in het evenwichtsorgaan. Het is een hevige maar onschuldige aandoening.

Kenmerkend voor BPPD is een kortdurende, acute draaiduizeligheid die ontstaat door bewegingen van het hoofd.
BPPD is goed te behandelen met een repositiemanoeuvre waardoor loszwevende kristallen verplaatsen naar een ander deel van het evenwichtsorgaan. De kristallen kunnen dan niet meer leiden tot duizeligheid.

Vestibulaire revalidatie

Een effectief oefenprogramma bestaande uit oog-, hoofd- en lichaamsbewegingen waarbij vaak duizeligheid wordt geprovoceerd. Het doel is om het evenwichtssysteem te stimuleren waardoor het zich aanpast en beter functioneert.