Kaakfysiotherapie

Kaakgewrichtsklachten (CMD) kunnen verschillende oorzaken hebben. Bij de behandeling van dergelijke klachten kan de fysiotherapeut geraadpleegd worden. Dit vooral om te onderzoeken of de klachten een oorzaak hebben anders dan zuiver tandheelkundig of kaakchirurgisch. In onze praktijken heeft de fysiotherapeut die kaakgewrichtsklachten behandeld een manueel therapeutische achtergrond wat belangrijk is voor de relatie van kaakgewrichtsklachten met hoofd- en nekpijn en bewegingsstoornissen van cervicale wervelkolom. Ook kunnen de gevolgen van CMD door bewegingsstoornissen van de kaakgewrichten veroorzaakt worden ( te veel of te weinig beweeglijkheid of ongecoördineerd bewegen ) en met behulp van fysiotherapie behandeld worden. Een veel voorkomend probleem bij CMD is de overmatige spierspanning van de kauwmusculatuur ( klem- en knars gewoonten).

Het doel

Het doel is het herstellen of verminderen van de functiestoornis en daarmee het verbeteren van de vaardigheden voor het dagelijks functioneren. Het verbeteren van de mobiliteit en pijnvermindering zijn de voorwaarden voor een optimaal herstel.

De werkwijze

De kaaktherapeut inventariseert door middel van een vraaggesprek uw klachten. Daarna volgt een functieonderzoek. De kaaktherapeut kijkt daarbij naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. De behandeling kan bestaan uit mobiliserende technieken. Eventueel kan met specifieke ontspanningsoefeningen de fysiotherapeut trachten om meer ” spierbewustzijn ” te ontwikkelen bij de patiënt. Ook worden patiënten die een kaakgewrichtsoperatie ( bijv. een arthroscopie of een onderkaak correctie ) nabehandeld.

Hierbij richt de fysiotherapeut zich vooral op verminderen van bewegingsvrees, oefeningen ter verbetering van de beweeglijkheid en het verstrekken van adviezen t.a.v. het opbouwen van de belasting.

Beroepsorganisatie en kwaliteitsbewaking

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de tandheelkunde (NVFT, www.nvft.nl) is een lidvereniging van het KNGF. De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratievoorwaarden. Het centraal kwaliteitsregister wordt jaarlijks geactualiseerd en is ter inzage voor alle verwijzers en verzekeraars en is ook te vinden op internet. In het kader van haar kwaliteitsbeleid heeft de NVFT in samenwerking met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) een patiëntenadviesraad ingesteld, die in algemene zin de belangen behartigt van de patiënten van de fysiotherapeut. De leden van de NVFT vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.