Oedeemtherapie

Manuele lymfedrainage is een specialisatie binnen de fysiotherapie die wordt uitgevoerd door een oedeemtherapeut. Het is een zachte behandeltechniek waarbij de therapeut probeert de vochtafvoer door de lymfevaten te stimuleren.

Het doel

Het verminderen of stabiliseren van lymfeoedeem in de ledematen, romp en aangezicht.

Bij welke aandoeningen?

Bij lymfeoedeem in arm, been, romp of aangezicht. Dit kan ontstaan door bijv. een operatie waarbij de lymfeklieren zijn weggenomen of indien er aangeboren minder functionerende lymfebanen zijn. Maar ook na trauma ontstaan oedeem kan d.m.v. manuele lymfedrainage verholpen worden.

Werkwijze

De behandeling van lymfeoedeem bestaat uit oedeemtherapie die de volgende onderdelen bevat:

– Manuele lymfedrainage (zachte draaiende/masserende handgrepen).
– Compressietherapie (d.m.v. zwachtels en later elastische kousen).
– Bewegings- en ademhalingsoefeningen.
– Lymftapen.

– Deep oscillation

Lymftaping is een onderdeel van het medical taping concept. Lymftaping ondersteunt de lymfedrainage en bestaat uit een speciale kinesiotape. Deze tape heeft dezelfde elasticiteit als de huid en als de tape goed aangebracht wordt, zorgt de tape voor een versnelde afvoer van lymfevocht.

Kinesiotape kan gebruikt worden bij oedeem en zenuwpijn om:

• Om de bloed-en lymfedoorstroming te bevorderen, waardoor het oedeem vermindert
• Om fibrose (harde stukjes in het weefsel) te verzachten
• Om de schadelijke gevolgen van bestraling te verminderen
• Om de pijn te dempen.

Deep Oscillation

Sinds enige tijd werken we in de praktijk met Deep Oscillation therapie.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van elektrostatische impulsen, die goed kunnen doordringen in huid, bindweefsel, onderhuids vetweefsel, spieren, bloed- en lymfevaten. De behandeling heeft geen huidbelastende bijwerkingen en geeft een aangenaam trillend (oscillatie) gevoel. Deze oscillatie activeert a.h.w. de lichaamseigen trilling en stimuleert celfuncties. In principe is het geen op zichzelf staande therapie, maar wordt gebruikt als aanvulling op de reguliere oedeemtherapie. Mn bij fibrose (verhard oedeem) geeft deep oscillation een goede vermindering van de klachten.

De volgende effecten zijn bekend:

• pijnvermindering
• anti-inflammatoire werking
• vermindering oedeem
• antifibrotisch effect
• bevordering van wondgenezing
• in het algemeen wordt de kwaliteit van het weefsel verbeterd

Organisatie

Binnen onze praktijk zijn 2 bij de N.V.F.L. geregistreerde oedeemtherapeuten werkzaam.

Beroepsorganisatie

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (N.V.F.L., www.nvfl.nl) is een lidvereniging van de K.N.G.F. De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratievoorwaarden. Het centraal kwaliteitsregister wordt jaarlijks geactualiseerd en is ter inzage voor alle verwijzers en verzekeraars en is ook te vinden op internet.