Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde. Onderstaand zijn voorbeelden van symptomen van parkinson die veelal voorkomen:

Symptomen

Voorbeelden van symptomen van Parkinson die veelal voorkomen: trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong, trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie), stijfheid van de spieren (rigiditeit), houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte. ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen een breed scala aan andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. Maar deze symptomen treden lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogeheten atypische parkinsonismen.

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud & de Werkgroep bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson en op parkinson lijkende aandoeningen (parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen. Het ParkinsonNet team heeft een coordinerende rol om het netwerk goed te laten functioneren. Bekijk ook de ParkinsonNet film.

Waarom een ParkinsonNet?

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van een parkinsonpatient. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen.