In onze praktijken werken wij volgens de nieuwste standaarden en ontwikkelingen binnen de fysiotherapie. Gespecialiseerde scholing wordt door minimaal 2 fysiotherapeuten gevolgd, zodat continuïteit gewaarborgd blijft. Fysiotherapie richt zich op het behandelen, begeleiden en het herstellen van klachten van het houding- en bewegingsapparaat, individueel en in groepen , en daarnaast is er ook aandacht voor het voorkomen van de klachten (preventie). De fysiotherapeut als specialist in beweging kan daarmee een positieve bijdrage leveren aan het herstellen van klachten , gezond bewegen, voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim.

Het doel

De algemene fysiotherapie heeft een breed scala aan therapeutische behandelingsmogelijkheden. Het doel is klachten te verhelpen of te verminderen en uw lichaam optimaal te laten functioneren.

De werkwijze

Na de inventarisatie van uw klacht wordt er een behandelplan opgesteld waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende behandelingsmogelijkheden die passen bij het verhelpen of verminderen van uw klacht. U wordt begeleid in uw herstelproces en met gerichte training en advies kunt u uw lichaam optimaal functionerend houden en nieuwe klachten voorkomen. Het kan voorkomen dat uw klacht zo specifiek is dat hierbij een behandelmethode noodzakelijk is die uitgevoerd wordt door een daarvoor gespecialiseerde fysiotherapeut. Verderop in deze site vindt u informatie over deze specifieke behandelmethodes.

Specialisaties

Naast de algemene fysiotherapie hebben wij binnen onze praktijken een aantal specialisaties. Specifieke klachten en aandoeningen kunnen middels deze specialisaties adequaat behandeld worden. Deze zijn :
Oedeemtherapie
Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
Sportfysiotherapie
Duizeligheidsklachten

Daarnaast bieden wij voor specifieke aandoeningen en patiëntengroepen passende behandelprogramma’s en trainingen aan . Deze zijn voor CVA- patiënten, COPD- patiënten, Reumapatiënten, (arbeids)-reïntegratie en herstelprogramma’s voor revalidatie en sport. Bewegingsprogramma’s voor osteoporose, diabetisch mellitus, artrose heup, knie en hartrevalidatie zijn nu in ontwikkeling.

Beroepsorganisatie en kwaliteitsbewaking:

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie ( KNGF www.kngf.nl ) is de beroepsvereniging van de fysiotherapie. De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratievoorwaarden. Het centraal kwaliteitsregister wordt jaarlijks geactualiseerd en is ter inzage voor alle verwijzers en verzekeraars en is ook te vinden op internet. In het kader van haar kwaliteitsbeleid heeft het KNGF in samenwerking met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) een patiëntenadviesraad ingesteld, die in algemene zin de belangen behartigt van de patiënten van de fysiotherapeut. De leden van het KNGF vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.