Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie houdt zich vooral bezig met behandelen van blessures en begeleiden van het hersteltraject van sporters. Een studie aan de Internationale Academie of Sportscience ( I.A.S. ) leidt de fysiotherapeut op tot een gespecialiseerde sportfysiotherapeut binnen de fysiotherapie.

Het doel

– de sporter, al dan niet geblesseerd, te behandelen en begeleiden.
– analyses te maken van alle voorwaarden die noodzakelijk zijn om bewegingen
en bewegingspatronen, nodig in de sport, te kunnen uitvoeren.
– de belasting in te kunnen schatten en te kunnen vertalen naar de belastbaarheid van de
sporter.
– analyse omtrent kracht, snelheid en coördinatie van de sporter.
– een specifiek behandel- en begeleidingsprogramma samenstellen gericht op de klachten
van de sportbeoefenaar.

Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de binnen de praktijk aanwezige specialisaties om specifieke klachten van de sporter te behandelen.

De werkwijze

D.m.v. een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek wordende klachten geïnventariseerd. Daarna wordt een behandel- en herstelprogramma samengesteld. Begeleiding en advisering met betrekking tot de sporter is vanzelfsprekend.

Organisatie

Binnen onze praktijk zijn 2 sportfysiotherapeuten werkzaam.