Chronische machtiging en fysiotherapie

 

Wanneer u een chronische machtiging krijgt gelden er landelijke afspraken betreffende de vergoeding van fysiotherapie. Deze afspraken zijn bepaald door de overheid en de zorgverzekeraars. Deze regels gelden vanaf de leeftijd van 18 jaar.

 

  • Indien u bij een chronische aandoening in aanmerking wilt komen voor vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering, heeft u altijd een machtiging van de huisarts of specialist nodig. Daarnaast dient uw aandoening op de landelijke chronische lijst te staan. Dit is de lijst Borst 2014.
  • Staat uw aandoening op de lijst Borst 2014 (bespreek dit altijd eerst met uw fysiotherapeut) en heeft u een verwijsbrief? Dan wordt fysio- en oefentherapie vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21ste behandeling. 
  • De eerste 20 behandelingen worden vanuit uw eigen aanvulling betaald (dit is eenmalig per aandoening). Bent u niet aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, is de dekking van uw aanvullende verzekering niet voldoende of heeft u al eerder fysiotherapie gehad vanwege een andere klacht waardoor u onvoldoende verzekerd bent? Dan zijn de te maken kosten voor eigen rekening.
  • Vanaf behandeling 21 wordt uw fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering en worden de behandelingen vergoed gedurende de looptijd van de machtiging. Elke chronische machtiging heeft een eigen looptijd, dit is afhankelijk van uw aandoening. U kunt bij ons navraag doen naar de exacte looptijd van uw machtiging.
  • Bij vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering (lees: vanaf de 21ste behandeling) wordt altijd het eigen risico aangesproken. Dit elk jaar opnieuw, zolang u onder dezelfde chronische machtiging behandeld wordt. 

 

Claudicatio Intermittens, artrose van heup en knie gewrichten en herstel na COVID

Claudication intermittens, artrose van heup/knie en herstel na Covid zijn uitzonderingen en worden vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor gelden andere vergoedingen dan hierboven beschreven. Bij deze aandoeningen geldt ook dat het eigen risico aangesproken wordt. Daarnaast is ook bij deze aandoeningen is een verwijsbrief nodig.

 

  • Claudicatio intermittens: Hiervoor krijgt u de eerste 37 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.
  • Artrose Knie/Heup gewricht: Hiervoor krijgt u de eerste 12 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.
  • Covid revalidatie: Er worden maximaal 50 behandelingen voor een periode van 6 maanden vergoed. De verwijsbrief dient binnen zes maanden na besmetting te zijn uitgeschreven. De eerste behandeling dient binnen één maand na uitschrijven van de verwijsbrief plaats te vinden.