Fysiotherapie

In onze praktijken werken wij volgens de nieuwste standaarden en ontwikkelingen binnen de fysiotherapie. Gespecialiseerde scholing wordt door minimaal 2 fysiotherapeuten gevolgd, zodat continuïteit gewaarborgd blijft. Fysiotherapie richt zich op het behandelen, begeleiden en het herstellen van klachten van het houding- en bewegingsapparaat, individueel en in groepen , en daarnaast is er ook aandacht voor het voorkomen van de klachten (preventie). De fysiotherapeut als specialist in beweging kan daarmee een positieve bijdrage leveren aan het herstellen van klachten , gezond bewegen, voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim.

Direct contact?

Bel direct naar een van onze praktijken

De werkwijze

Na de inventarisatie van uw klacht wordt er een behandelplan opgesteld waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende behandelingsmogelijkheden die passen bij het verhelpen of verminderen van uw klacht. U wordt begeleid in uw herstelproces en met gerichte training en advies kunt u uw lichaam optimaal functionerend houden en nieuwe klachten voorkomen. Het kan voorkomen dat uw klacht zo specifiek is dat hierbij een behandelmethode noodzakelijk is die uitgevoerd wordt door een daarvoor gespecialiseerde fysiotherapeut. Verderop in deze site vindt u informatie over deze specifieke behandelmethodes.

Het doel

De algemene fysiotherapie heeft een breed scala aan therapeutische behandelingsmogelijkheden. Het doel is klachten te verhelpen of te verminderen en uw lichaam optimaal te laten functioneren.

Specialisaties

Naast de algemene fysiotherapie hebben wij binnen onze praktijken een aantal specialisaties. Specifieke klachten en aandoeningen kunnen middels deze specialisaties adequaat behandeld worden.