• Gecombineerde leefstijl interventie

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is een programma dat sinds 2019 vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraars vergoed wordt. Het programma is erop gericht om duurzame gezondheidswinst te boeken op het gebied van gewichtsverlies, lichamelijke klachten en kwaliteit van leven. Tijdens het programma is er aandacht voor onder andere voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

Voor wie

De GLI is speciaal voor mensen die gezondheidsrisico’s lopen en graag hun leefstijl willen aanpassen om deze risico’s te verkleinen. Je mag deelnemen als je:

  • 18 jaar of ouder bent
  • Overgewicht hebt (een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast slaapapneu of artrose of een vergrote buikomvang of een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten hebt,
  • Of als je ernstig overgewicht hebt (een BMI van meer dan 30)
  • èn als je een verwijsbrief van de huisarts hebt
  • èn gemotiveerd bent om het twee jaar durende programma te volbrengen.

Het programma

De GLI wordt uitgevoerd aan de hand van het Coaching op Leefstijl programma (CooL). Je wordt gedurende twee jaar begeleid door één persoon: de CooL-coach.

Je werkt samen met jouw CooL-coach aan veranderingen in je leefstijl. Met je leefstijl bedoelen we voeding, bewegen, slaap, stress en ontspanning. De CooL-coach ondersteunt je om je gedrag te veranderen waarbij jij de regie houdt.

Je kijkt samen met je CooL-coach naar wat er nu al goed gaat zodat je dit kunt doorzetten en uitbreiden. Samen met je CooL-coach stel je doelen en acties op waarmee je in jouw eigen tempo aan het werk gaat.

Je gaat ook zelf aan de slag met een vorm van bewegen of sporten die bij jou past.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Wendy

Wendy

CoolCoach

Deelnemers en Cool-coaches werken naar dezelfde doelen toe: Jou de vaardigheden leren om zelf met je leefstijl aan de slag te blijven gaan. Niet alleen de komende twee jaar, maar ook daarna.

Een goede motivatie voor dit programma is een ‘must’. Het doel van dit programma is om samen tot een gezondere levensstijl te komen en daarvoor is jouw motivatie van groot belang.

Dit programma doorloop je niet alleen. Samen los je obstakels makkelijker op dan alleen. Daarom werken we ook in  groepsverband. De groepsgrootte varieert van minimaal 8 tot maximaal 15 personen.

Het CooL-programma bestaat uit een basisprogramma van 8 maanden en een onderhoudsprogramma van 16 maanden.

Beide programma-delen bestaan uit 8 groepsbijeenkomsten van elk 90 minuten met daarnaast 3,5 uur aan individuele begeleiding.

De GLI wordt vergoed vanuit de basisverzekering zonder dat er aanspraak wordt gemaakt op het eigen risico. Iedereen die aan de inclusiecriteria voldoet en een verwijsbrief van de huisarts heeft kan dus meedoen!

Om je aan te kunnen melden voor de GLI met vergoeding vanuit de basisverzekering is een verwijsbrief vanuit de huisarts nodig. Deze zal met jou controleren of je voldoet aan de voorwaarden om mee te doen.

Vragen kunnen natuurlijk het best beantwoord worden door onze GLI coaches Wendy & Jacco.

Zij zijn te bereiken via: leefstijlcoach@VitaForum.nl

Jacco

Jacco

CoolCoach
100

Voeg uw eigen tekst toe

100

Voeg uw eigen tekst toe