CNA / NAH begeleiding door Tim Koolen

Al enige tijd konden patiënten uit de regio bij Carolien Droesen-Slits terecht voor revalidatie en training bij CNA / NAH problematiek. Afgelopen januari tot en met april heeft Tim Koolen (Oefentherapeut Mensendieck) dezelfde opleiding doorlopen: ‘’Neurorevalidatie bij CNA’’. Hiermee kunnen mensen met CNA / NAH nog beter bij ons terecht. 

Tijdens de cursus “Neurorevalidatie bij CNA” zijn met name aandoeningen zoals MS, Parkinson, dementie en CVA voorbij gekomen. Bij de cursus wordt aan de hand van de verschillende probleemgebieden bij patiënten met een CNA gedoceerd. De volgende probleemgebieden zijn te onderscheiden:

– Sensomotorische functiestoornissen geplaatst binnen de hedendaagse inzichten in motorisch leren. 

– Cognitieve- en gedragsmatige stoornissen waarbij inzicht wordt gegeven in het gebruik maken van de verschillende leerstrategieën bij CNA m.b.t. het herleren van motorische vaardigheden 

– Sociaal-emotionele aspecten ten gevolge van een CNA gezien vanuit de biopsychosociale visie.

Bij niet aangeboren hersenafwijkingen zoals CVA, parkinson, dementie en MS kan het
dagelijks functioneren enorm veranderen. Lichamelijk is niet meer alles mogelijk maar ook praten, onthouden en het uitvoeren van complexe activiteiten kunnen lastig zijn.
Tijdens de revalidatie zal er getraind worden om zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren.Dit is een behandeling op maat omdat bij iedereen de gevolgen anders zijn. Als het nodig is worden ook de familie en andere mantelzorgers ingeschakeld. Daarnaast is multidisciplinaire samenwerking bij CNA / NAH vaak enorm belangrijk, omdat de ervaren klachten heel divers zijn. 

Voor eventuele vragen over CNA / NAH zijn Carolien en Tim telefonisch te bereiken op 0492-341886 of per mail: Carolien@vitaforum.nl / Tim@vitaforum.nl