Fysiotherapie bij bekkenbodemklachten.

De Klachten

Iedereen kan problemen krijgen doordat de bekkenbodem niet goed functioneert. Dit kan bijvoorbeeld optreden na een bevalling, in de overgang, na meerdere blaasontstekingen, na een buik- of prostaatoperatie. Soms hangen de klachten samen met medicijngebruik, met andere ziekten, of met psychische factoren maar soms is de oorzaak onduidelijk. Enkele veel voorkomende bekkenbodemklachten zijn:

· Ongewild verlies van druppels urine tijdens inspanning (stress- incontinentie).
· Veelvuldig optredende, plotselinge, hevige, niet te onderdrukken aandrang om te plassen
( urge-incontinentie).
· Ongewild verlies van ontlasting (faecale incontinentie).
· Het bij herhaling slechts moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie).
· Verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen.
· Pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen.

Het doel

De klachten zoveel mogelijk reduceren en adviseren ten aanzien van houding, toiletgedrag en oefeningen voor thuis

De werkwijze

De fysiotherapeut inventariseert door middel van een vraaggesprek uw klachten. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. De fysiotherapeut kijkt daarbij naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. De fysiotherapeut geeft een goede instructie en begeleiding zodat u een beeld krijgt van de behandelwijze, daarnaast krijgt u een individueel oefenprogramma hetgeen u in kunt passen in uw dagelijkse leven.

De organisatie

Binnen onze praktijk zijn 2 bekkenbodemfysiotherapeuten werkzaam. Wendy van den Ham (Bakel/Gemert) en Roseriet Louwers (Bakel/Helmond). Zij behandelen de eenvoudige bekkenbodem gerelateerde klachten zoals hierboven beschreven. Bij meer complexere problematiek wordt verwezen naar een gespecialiseerde bekkentherapeut.