KISS - KIDD syndroom

KISS - KIDD syndroom

Wat is het KISS-syndroom ?

Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen (Nederlands : Kopgewrichten Invloed bij Stoornissen in de Symmetrie)

Korte omschrijving

Het komt voor bij zuigelingen en jonge kinderen. Vaak tref je dit aan bij huilbaby's en/of zuigelingen met een dwangstand van het hoofd. Hierbij is sprake van een blokkade (dat wil zeggen functieverlies) in de bovenste nekwervels en/of bekkengewrichten. De functiebeperking van dit belangrijke draaipunt voor de nek belemmert de symmetrie van het lichaam. De stoornis in de stand van de nekwervels kan ontstaan tijdens zwangerschap of bij de geboorte en kan leiden tot uiteenlopende klachten. Bij kinderen vanaf 0 tot 2 jaar spreekt men over het KISS-syndroom. Na de leeftijd van 2 jaar hanteert men de term KIDD-syndroom. Het lange liggen van de baby zou een te grote belasting kunnen vormen voor de geblokkeerde hoge nekwervels. Hiermee wordt een groep van asymmetrien in de lichaamshouding bedoeld die hun oorzaak vinden in de bovenste halswervels en hoofdgewrichten.

Wat is het KIDD-syndroom ?

Kopfgelenk-Induzierte Dyspraxie Dysgnosie (Nederlands : Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie)

Korte omschrijving

Op de peuterleeftijd wordt dan niet meer over KISS-syndroom gesproken, maar over KIDD en dat staat voor Kopgewrichten Invloed bij Dyspraxie en Dysgnosie. Een mondvol voor de leek. Kort gezegd betekent Dyspraxie gebrekkig bewegen, onhandig, lomp enz. In het verlengde van deze beperkte motoriekontwikkeling (Dyspraxie) ontstaat de verstandelijke, de kennisontwikkeling, de Dysgnosie. De matige kennisontwikkeling (gnosis) wordt (voor een deel) bepaald door de Dyspraxie, door de beperkte motorische capaciteiten. M.a.w. voor een goede kennisontwikkeling is een goede motoriekontwikkeling noodzakelijk. Bij KISS-KIDD ontbreekt deze gunstige voorwaarde en met manuele therapie kan hier letterlijk goed werk worden gedaan. Voor meer informatie tav oorzaak en kenmerken zie www.kiss-kinderen.nl

Het doel

de functiebeperking van de geblokkeerde wervels opheffen, waardoor het kind zich op een normale symmetrische manier verder kan ontwikkelen evt. ondersteund met kinderfysiotherapie

Werkwijze

De manueeltherapeut bepaalt dmv een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek of uw kind behandelt kan worden voor het KISS-/KIDD-syndroom. De werkwijze bestaat uit het behandelen van de geblokkeerde gebieden met zachte technieken. Indien er ondersteuning van kinderfysiotherapie nodig blijkt te zijn, dan wordt die ingeschakeld.

Organisatie

Binnen onze praktijk zijn 3 manueel therapeuten werkzaam, die bij de EWMM de specialisatie voor het behandelen van deze kinderen, gevolgd hebben.

 

 

Beroepsorganisatie en kwaliteitsbewaking

Op de website www.kiss-kinderen.nl treft u de adressenlijst aan van de geregistreerde manueel therapeuten met deze specialisatie. In het kader van haar kwaliteitsbeleid heeft de NVMT in samenwerking met de Nederlandse Patienten en Consumenten Federatie (NPCF) een patientenadviesraad ingesteld, die in algemene zin de belangen behartigt van de patienten van de manueel therapeut.

De leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.

U bevindt zich hier: Home Specialisaties KISS - KIDD syndroom